Leerstellingsklas

1ste Sondagaand van die maand tydens die Aanddiens.

Eenmaal ‘n maand, tydens die aanddiens kyk ons na een (of deel) van die groot waarhede van die Christelike geloof.  Ons poog om nie te diep te bestudeer nie, maar eerder om elkeen te help om te verstaan waarom ons as Christene glo wat ons glo en hoe om dit Bybels korrek te begryp.