BybelStudie

Elke 2de Woensdag  19:00

Ons ontmoet elke 2de Woensdag vir ‘n interaktiewee in-diepte Bybelstudie waar ons op die oomblik ‘n studie deur die Evangelie van Mattheus doen.  Die wat dit bywoon word aangemoedig om die 8 – 10 vrae, wat oor die teksgedeelte gaan wat ons behandel, te beantwoord.   Ons poog om praktiese toepassing vir die lering in ons lewe te vind.

Enige iemand is welkom om dit by te woon, selfs mense wat ingeskakel is by ander gemeentes.  Ons sien dit as ‘n geleentheid om as gelowiges saam te kom om God se Woord.