Eredienste

Afrikaanse Oggendiens:
09:15

English Evening Service:
17:00 August – April
16:30 May – July

Ons glo dat God se Woord sentraal moet wees tot gemeentelike aanbidding. Vir hierdie rede moet elke aspek van ons erediens beheer word deur God se Woord deur die Heilige Gees. Die erediens moet in sy geheel Godverheerlikend en Christosentries wees. Hierdie is ‘n geleentheid waarin ons op ‘n spesiale manier God verheerlik en geniet.

Ons aanbidding is daarom beide konserwatief en kontemporêr – konserwatief in die sin dat ons die historiese feite van Bybelse Christenskap onderhou en kontemporêr omdat ons begeer om hierdie waarhede toe te pas in die 21ste eeu se lewe. Hierdie gemeente is behoudend en nie charismaties nie.

Elke erediens sal altyd die volgende elemente bevat: Skriflesing, Sang, Gebed, Prediking. Nagmaal sal elke tweede Sondag van die maand in die aand en elke laaste Sondag van die maand in die Oggend gebruik word. Die Nagmaal is slegs vir gelowiges in die Here Jesus. Doop sal bedien word soos die behoefte ontstaan en slegs sulkes wat ‘n oortuigende belydenis van geloof het sal gedoop word.

Almal is welkom om ons eredienste by te woon, of hulle gelowiges is al dan nie. Deelname aan die Nagmaal en Doop is egter slegs vir gelowiges.

Na afloop van die erediens sal daar verversings aangebied word.