BybelOorsig

Elke 2de WOENSDAG 19:00

BybelOorsig is ‘n voëlvlug studie van elke boek van die Bybel.  Hierdie studie is waardevol om die oorhoofse temas van elke boek van die Bybel te leer ken en om te sien hoe Christus in elke Bybelboek gesien kan word.

Terwyl elkeen wat dit bywoon aangemoedig word om deur die bepaalde Bybelboek wat ons gaan bestudeer te lees, is dit in geen opsig verpligtend nie.